System do endodoncji

W naszych gabinetach oferujemy Państwu najnowszej generacji sprzęt endodontyczny, stosowany przez specjalistów na całym świecie w celu optymalnego opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych. W sposób mechaniczny opracowujemy kanały korzeniowe, stosując spowalniające kątnice z wbudowanym endometrem oraz systemem zabezpieczającym przed złamaniem narzędzia. Endometr - przyrząd do dokładnego pomiaru długości kanału, przy jego użyciu unikamy konieczności wykonywania dodatkowych zdjęć rtg. Używamy specjalnych narzędzi niklowo - tytanowych, tak zwanych narzędzi Ni - Ti trzeciej generacji, których ryzyko złamania w kanale jest minimalne. Wypełniamy opracowane kanały korzeniowe systemem gorącej gutaperki. Mając do dyspozycji wysokospecjalistyczny sprzęt, jesteśmy w stanie przeprowadzić z pełnym sukcesem leczenie kanałowe nawet najtrudniejszych przypadków.