Paulina Orłow - Lekarz Stomatolog

Paulina Orłow - Lekarz Stomatolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Studia ukończyłam z wyróżnieniem przyznanym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii UMB. Rozwijałam w pracach kół naukowych przy zakładach chirurgii szczękowo-twarzowej,
stomatologii zachowawczej i ortodoncji, czego zwieńczeniem były wystąpienia na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą oraz publikacje  m.in.:
 - Charakterystyka zapalenia zatok szczękowych na podstawie dwuletnich badań
retrospektywnych opisów przypadków z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. (Twój Przegląd Stomatologiczny
2016, 1-2, s. 36-41)- Skutki uboczne radioterapii nowotworów głowy i szyi.  Metody leczenia
odczynów popromiennych w jamie ustnej (Pediatria i Medycyna Rodzinna 1/2017, s. 53-62)-
Dentofobia (Nowa Stomatologia 1/2017, s. 13-22)
Lauretka I miejsce w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszych Studentów
Stomatologii 2015/2016  na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.Rozwój zawodowy
poszerzam poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych. Z zamiłowania
zajmuję się chirurgią stomatologiczną, stomatologią zachowawczą i stomatologią dziecięcą,
również z użyciem gazu rozweselającego.