Mikroskop

Przy użyciu mikroskopu w naszej klinice mogą być wykonywane skomplikowane, wymagające ogromnej dokładności zabiegi z zakresu endodoncji, protetyki czy mikrochirurgii stomatologicznej. Zastosowanie mikroskopu umożliwia między innymi: -lokalizację wąskich kanałów i ich odgałęzień - często dodatkowe kanały korzeniowe zęba w tradycyjnym leczeniu są niewidoczne dla lekarza, a przez to nie zostają opracowane i stają się przyczyną niepowodzeń w leczeniu kanałowym, - pokonywanie niedrożności wewnątrz kanału korzeniowego, który czasem bywa całkowicie zamknięty, - usuwanie złamanych narzędzi endodontycznych, - leczenie zębów z pęknięciem korzenia, - leczenie przez korony i mosty protetyczne bez konieczności ich zdejmowania i niszczenia, - idealne oszlifowanie filaru pod uzupełnienie protetycznę(np. koronę).